Kako pripremiti dojke za podoj

Dobra priprema dojke nekada je neophodna za efektan podoj i pravilno saniranje tegoba do kojih dolazi zbog prepunjenih grudi. Često u toku svog rada imam običaj da naglasim da je priprema dojke bitna kao i priprema hrane za jelo.

Cilj pripreme dojke je da omogući samo izvođenje podoja, ali i da pomogne da za manje vremena beba uzme više hrane na lakši način. Ukoliko postoji problem sa tvrdim dojkama, priprema dojke je jedna od mera za rešenje. U nastavku teksta pročitajte kako bi trebalo da izgleda postupak pripreme dojke za podoj.

Odluka

Pripremi se pristupa nakon procene stanja dojki i donošenja odluke koju dojku prvu dojiti. Pre podoja se priprema samo dojka na kojoj se započinje podoj. Druga dojka se priprema u toku podoja ili se pod dejstvom hormona obično “sama pripremi”. Dojka koja zahteva pripremu obično je cela tvrda ili je tvrda u delu koji je ključan za obavljanje podoja – areolarnom delu dojke.

Topla obloga

Prvi korak pripreme podrazumeva primenu tople obloge (ugrejana pelena) ili pranje dojki toplom vodom. Ukoliko se odlučite za oblogu, prislonite je uz celu površinu dojke i držite oko jedan minut.
Svrha ovog postupka je da toplota opusti mlečne kanale kako bi se oni raširili i omogućili nesmetan tok mleka.

Masaža

Sledeći korak je blaga masaža srednjeg dela dojke. Nju možete obaviti uz pomoć suvog peškira ili pelene u sklopu posušivanja mokre dojke. Masažu ne bi trebalo agresivno sprovoditi jer je njen cilj da dodatno opusti kanale i potisne mleko ka izvodnim delovima. Trebalo bi imati na umu da će masaža svoju pravu ulogu imati u toku samog podoja jer će tad doprineti oticanju mleka iz posebno tvrdih delova. Stoga, u sklopu pripreme, masažu ne bi trebalo sprovoditi duže od 30 sekundi.

Priprema areole

Poslednji i najbitniji korak podrazumeva pripremu areolarnog dela dojke .
Ova stavka je najbitnija za sprovođenje pravilne tehnke dojenja jer će omogućiti bebi da uvuče veći deo areole u usta. Areola je inače tamnije prebojeni deo dojke oko bradavice.
Na ovaj način, uz pravilno nuđenje dojke i tehniku dojenja, sprečava se pojava ragada.

Pročitajte još – RAGADE

Kako bi beba mogla da uvuče deo areole, potrebno je da ona bude fleksibilna (mekana). Da bi ovo postigli potrebno je primeniti jedan od dva metoda za njeno razmekšavanje. Metod koji bi trebalo primeniti zavisi od uzroka tvrde areole (sad ide malo teži deo za shvatanje).

U slučaju da je areola tvrda zbog punih mlečnih kanala u njenoj dubini (nema otoka areole i tkivo areole nije tvrdo već njena unutrašnost) trebalo bi istisnuti mleko “iz nje” (iz mlečnih kanala koje ona prekriva).
Istiskivanje mleka se vrši tako što se jagodice prsta pozicioniraju na obode areole, utisnu ka sebi a potom pritisnu(spoje prsti) dok ne potekne mleko. Pritisak koji primenjujete ne bi trebalo da premašuje granicu bola. Ukoliko nakon prvog pritiska mleko ne počne da ističe, budite uporni i nastavite da primenjujete istu tehniku. Istiskivanje bi trebalo obaviti celim obimom areole, dok se ne postigne željeni cilj i areole bude meka.

U slučaju da je prisutan otok areole (areola je “gnjecava” i “testasta”, nije je moguće stisnuti jer tkivo počinje da prekriva bradavicu) potrebno je primeniti tehniku koja se zove areolarna kompresija.
Areolarna kompresija se vrši tako što se vrhovi prstiju utiskuju u areolu neposredno uz bradavicu i tako ostaju 30-40 sekundi. Ukoliko se udubljenje koje ste formirali utiskivanje prstiju ne povlači kada popustite pritisak, znači da ste na dobrom putu i da je u pitanju otok areole. Utiskivanje bi trebalo vršiti celim obimom područja uz bradavicu dok areola ne omekne. Postupak koji sprovodite ima za cilj trenutno osposobljavanje areole. Otok će se verovatno vratiti na kraju podoja i dok se ne resorbuje u potpunosti biće potrebno da na ovaj način pripremate dojku. U cilju bržeg povlačenja otoka poželjno bi bilo držati hladne obloge na areoli između podoja.

Zaključak

Čitav postupak pripreme dojke bi trebalo da traje 2-3 minuta. Idealno bi bilo da se dojka priprema neposredno pre započinjanja podoja, odnosno posle presavlačenja deteta kako ne bi rizikovali da se odlaganjem podoja areole ponovo napune ili otok u njima vrati.

Nadam se da sam uspeo na ovaj način da vam objasnim kako bi trebalo pripremiti dojke za podoj. Svakako, uskoro slede i video objašnjenja pa s vremena na vreme proverite tekst ponovo jer ću verovatno uz njega priložiti i video.

Pročitajte još –ŠTA JE ZAPRAVO DOJENJE


Pratite me na nekoj od mreža

1 thought on “Kako pripremiti dojke za podoj

Ostavite komentar