Prestanak dojenja

Kao što neki lepi filmovi imaju tužan kraj, tako i dojenje ima svoj. Prestanak dojenja je posebno delikatan čin i za majku i za dete. Svaka priča je jedinstvena i zbog toga ne postoji univezalna formula za ovaj proces. Kako bi sve prošlo bez problema potrebno je primeniti i poštovati određene korake i mere. Prestanak može biti brz i neosetan, ali isto tako može biti dugotrajan i emotivan.

Odluka

Pre nego što se pokrene ovaj proces, trebalo bi doneti čvrstu i nezavisnu odluku. Odluku bi trebalo doneti isključivo u višem interesu deteta i majke, potpuno nezavisno od pritisaka koji definišu dojenje kao teret. Bilo bi pogrešno prestati sa dojenjem zato što sredina to očekuje ili zato što ga je dete “preraslo”. Dojenje ima svoj značaj i ulogu tokom celog perioda odrastanja i ukoliko je na obostrano zadovoljstvo ne bi ga trebalo tek tako prekidati. Ipak, kada i ako jedna strana trpi ili biva ograničena dojenjem onda se gubi i njegova benefit. Kada budete sigurni da je prestanak najbolja opcija za oboje, napravite sistem i pokrenite proces.

Sistem

Najbolji način za prestanak dojenja je postepeno smanjivanje broja podoja i njihovo konačno ukidanje. Ovakav sistem zahteva vreme i organizaciju ali zbog toga ima i najmanji razik od nastanka komplikacija. Minimalan razmak između smanjivanja određenog broja podoja bi trebalo da bude 48-72 sata kako bi se i dojke i dete prilagodili novom režimu. Najbolje bi bilo podoje ukidati po grupama (jutarnji, podnevni, večernji i noćni) i menjati ih zamenskim obrocima ili aktivnostima. Kao najteža grupa svakako se izdvajaju noćni podoji jer pored nutritivnog imaju i jako veliki psihološki značaj za dete. Ukoliko je moguće trebalo bi pripremiti dete i najbolje razgovorom mu objasniti svrhu ovog postupka.

Postoje i trikovi kojima se dete može navesti da odbije dojenje- mazanje začina na grudi, preterivanje u određenoj hrani kako bi se promenio ukus mleka i td. Ovakve metode, iako zvuče interesantno, ipak nisu nešto što bi trebalo praktikovati. Pored kompllikacija po zdravlje majke, ovako nešto može prirediti traumatično iskustvo za dete.

Pored postepenog i planiranog prekida moguće je i naglo prestati sa dojenjem. Bez obzira na to da li je indikovan ili samoinicijativan, ovakav način je najrizičniji i najstresniji po organizam majke. Ova mera može dovesti do niza komplikacija, čak i do generalizovane upale dojki. Ukoliko postoji mogućnost, uvek bi trebalo pokušati sa postepenim prekidom, a ukoliko ona ne postoji ovakav metod bi trebalo primeniti isključivo u konsultaciji sa stručnim licem.

Apstinencija

Nakon pravilno sprovedenog postupka smanjivanja potrebno je i potpuno prestati sa dojenjem. Apstinencija je neophodna kako bi se minimalizovala stimulacija produkcije mleka i time konačno obustavila laktacija. Vreme nakon kojeg mleko potpuno prestaje da se stvara je različito. Nekada je potrebno nekoliko dana, nedelja ili čak meseci. Čak i nakon obustave laktacije povremeno se može desiti da mleko curi iz dojke nakon pritiska. Nije neuobičajeno da se mleko prazni iz dojki i nekoliko godina nakon perioda dojenja.

U toku apstiniranja se mogu javiti znakovi prepunjenosti grudi koji mogu potrajati dok se ne obustavi produkcija mleka. Ukoliko do toga dođe, grudi bi trebalo prazniti tek toliko da se popusti pritisak uz maksimalni mogući razmak između pražnjenja. Prečesto ili preterano praženje će samo stimulisati brže i intenzivnije stvaranje mleka i produžiti proces obustave laktacije. Često postavljanje hladnih obloga na dojke može doprineti usporavanju i smanjivanju produkcije. Poželjno je koristiti i grudnjak koji će “nositi” težinu dojki. Ukoliko stanje potraje, nema razloga za paniku, ali bi bilo dobro konsultovati se sa nekim ko je stručan.

Prihvatanje

U toku apstinencije može doći do pojave svojevrsne emocionalne krize. Tuga, osećaj krivice zbog odbijanja deteta ili uskraćivanja su nešto što može otežati sam proces prestanka. U ovakvim situacijama bitno je potražiti motiv i ne izbegavati dete već zajedno sa njim prebroditi krizu. Period dojenja je sigurno jedan od najlepših u životu majke. Ipak, kako je i dojenje ima svoj značaj tako i prestanak ima svoj jer predstavlja korak dalje ka samostalnosti Vašeg deteta. Budite ponosni na sebe ali i svesni da je to u interesu Vašeg deteta. Iznad svega će svakako ostati ljubav.

Lekovi

Lekovi koji se koriste za obustavu laktacije imaju dosta neželjenih efekata po zdravlje žene. O njihovoj primeni bi se trebalo konsultovati sa stručnim licem i svakako bi prednost trebalo dati prirodnom mehanizmu zaustavljanja laktacije.


Ako želite da Vam stižu obaveštenja na email prijavite se preko opcije ispod ovog teksta.
Nakon što se prijavite na Vašu email adresu će stići poruka sa linkom preko kojeg potvrđujete prijavu.
Prijava je besplatna.

Ukoliko imate neki predlog, pohvalu ili primedbu slobodno mi se obratite preko KONTAKT formulara.

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.

Pratite me na nekoj od mreža

Ostavite komentar