Pumpice za pražnjenje

Pumpice za pražnjenje su aparati koji se koriste za izvlačenje mleka iz dojki ili dodatno stimulisanje njegove proizvodnje.

Prema načinu upotebe mogu biti manuelne (pored ručnih postoje i nožne) i automatske (najčešće električne ili sa punljivim baterijama).

Izbor pumpice bi trebalo prilagoditi nameni. Manuelne pumpice zahtevaju da se sve vreme pražnjenja “pumpa” pa je njih najbolje koristi kada se planira povremeno i ne tako često korišćenje. Ukoliko postoji potreba ili plan za češćim praženjenjem dojki (odsustvo zbog posla, prevremeno rođenje deteta i td) onda je automatska pumpica bolji izbor zbog lakšeg načina korišćenja i veće efikasnosti (mogu se koristiti za istovremeno pražnjenje obe dojke).
Postoji i posebna vrsta silikonskih pumpica koje ne zahtevaju upotrebu pumpanja već samo postavljanje na dojku. Ove pumpice primenjuju konstantan neinvazivan vakuum koji dovodi do otpuštanja mleka i prikuplljanja u njihovom rezervoaru. Korišćenje ovakve pumpice je moguće i u toku samog podoja, a idealan su izbor kada standardne pumpice izazivaju bol ili nelagodnost.

Postoji više razloga za korišćenje pumpice, a neki od njih su:

  • Prepunjene dojke
  • Potreba za povremenim dohranjivanjem ili hranjenjem deteta majčinim mlekom
  • Stimulisanje stvaranja veće količine mleka
  • Planirano čuvanje mleka za kasniju upotrebu

Pumpice je najbolje koristiti nakon što se isključivim dojenjem uspostavi odnos ponude i potražnje. Ukoliko se javi potreba za pražnjenjem u toku trajanja ovog procesa (zbog prepunjenih dojki npr), pumpice bi trebalo oprezno koristiti jer nekada mogu dodatno pogoršati situaciju. Ukoliko se tokom korišćenja pumpice javlja bol trebalo bi prestati sa korišćenjem. Ni jedna pumpica nije efikasna u izvlačnju mleka kao što je sisanje i zato bi u slučaju da je prisutna bilo kakva simptomatologija povezana sa prepunjenim dojkama prednost bi trebalo dati dojenju.

Pre korišćenja pumpice trebalo bi se adekvatno pripremiti. Nekada će oticanje mleka pomoći stavljanje toplih obloga, masaža ili prethodno ručno pražnjenje određene količine mleka. Pre aktiviranja trebalo bi proveriti da li su svi delovi pumpice adekvatno postavljeni i čisti (ukoliko se planira čuvanje mleka). Prilikom praženjenja oticanje mleka je najbolje dodatno pomoći masažom ili kompresijama. Celim tokom pražnjenja trebalo bi pratiti mlaz mleka i u slučaju da se mleko ne prazni, najbolje bi bilo napraviti pauzu, izmasirati ili promeniti dojku. Po završenom pražnjenju mleko bi trebalo odložiti prema nameni, a pumpicu oprati toplom vodom i ukoliko postoji potreba (više korisnika koristi jednu pumpicu) trebalo bi je sterilisati.


Ukoliko imate neki predlog, pohvalu ili primedbu slobodno mi se obratite preko KONTAKT formulara.

Ako želite da Vam stižu obaveštenja na email prijavite se preko opcije ispod ovog teksta.
Nakon što se prijavite na Vašu email adresu će stići poruka sa linkom preko kojeg potvrđujete prijavu.
Prijava je besplatna.

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.

Pratite me na nekoj od mreža

Ostavite komentar