Da li koristiti varalicu ukoliko dojite

Varalice, laže ili dude su predmeti oblikovani tako da imitiraju izgled bradavice i koji se pre svega koriste za umirivanje bebe. Najčešće su napravljene od gume, silikona ili kaučuka i ima ih u raznim veličinama. Postoje različiti stavovi u vezi korišćenja varalica pa zbog toga postoje i neusaglašene preporuke.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNICEF u okviru projekta za promociju dojenja ne savetuju upotrebu varalica i nalažu medicinskim radnicima da ne ohrabruju njihovo korišćenje. Razlozi za ove preporuke vezuju se za određene poremećaje i stanja do kojih preterana upotreba ovih duda može dovesti. Neka istraživanja, od mnogih, povezuju ranu upotrebu varalica sa poremećajem načina sisanja, povećanim rizikom od pojave upale uha kod dece koja ih koriste, nepravilnim razvijanjem vilice i poremećajem nicanja zuba.
Za razliku od SZO i UNICEF-a, Američka pedijatrijska akademija (APA) smatra da bi upotrebu varalice trebalo podržati ukoliko zadovoljava želju za sisanjem a ne ometa dojenje. Takođe postoje i rezultati istraživanja koja idu u prilog korišćenju varalica. Ovi rezultati ukazuju na manji rizik od pojave SIDS-a kod dece koja ih koriste kao i umirujući efekat koji pružaju tokom sprovođenja bolnih procedura.

S obzirom da su za upotrebu varalica vezane brojne kontraverze, a da one nisu nešto što je obavezno, uvek bi bilo bolje izbeći njihovo korišćenje. Ipak, ukoliko se i koriste, bitno je poštovati neka pravila kako bi njihova upotreba bila što bezbednija.

  • Ne započinjite sa korišćenjem varalice pre nego što budete sigurni da ste potpuno ovladali tehnikom dojenja. Najbolje bi bilo da sačekate prvu mesečnu kontrolu kod pedijatra kako bi imali evidenciju u ostvareni napredak u toku prethodnog meseca.
  • Pre korišćenja varalice obavezno je operite pod mlazom tekuće vode kao i svaki put kada primetite da je zaprljana (dobro je “čeličiti” dete ali nije dobro svesno mu uneti infekciju u usta).
  • Trudite se da ukupno vreme korišćenja varalice u toku jednog dana prvih nekoliko meseci ne prelazi dužinu trajanja jednog podoja (30-40 minuta za 24 sata). Sve preko toga znači izgubljen obrok.
  • Poželjno bi bilo da upotrebu varalice svedete na korišćenje samo radi trenutnog umirivanja (dok presvlačite dete ili započnete podoj) ili kako bi ciljano obavili određenu radnju (otišli da jedete ili posetili toalet).
  • Izbegavajte da ostavljate bebu da spava u toku noći sa varalicom jer će kasnije biti znatno teže isključiti je iz upotrebe.

Ukoliko imate neki predlog, pohvalu ili primedbu slobodno mi se obratite preko KONTAKT formulara.

Ako želite da Vam stižu obaveštenja na email prijavite se preko opcije ispod ovog teksta.
Nakon što se prijavite na Vašu email adresu će stići poruka sa linkom preko kojeg potvrđujete prijavu.
Prijava je besplatna.

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.

Pratite me na nekoj od mreža

Ostavite komentar